Punkt af interesse nær ved 35.689198, 51.388974

Lokal tid:
12:49:11
Tehran Peace Museum

Tehran Peace Museum

Tehran, District 12, North Gate, City Park (Park e Shahr), Fayyazbakhsh
museumLæs mere
Biomedical Engineering Department

Biomedical Engineering Department

Tehran, District 6, Hafez Avenue
point_of_interestLæs mere
Tehran Grand Hotel

Tehran Grand Hotel

Tehran, ابتدای پلاک 391, Shahid Motahari Street
lodgingLæs mere
Bahman Cultural Center

Bahman Cultural Center

Nazi Abad, Tehran
point_of_interestLæs mere
Melli Bank

Melli Bank

Tehran, District 11, Enghelab Street
bankLæs mere
Bank Mellat

Bank Mellat

Tehran, Keshavarz Boulevard
bankLæs mere

📑 Alle kategorier i Iran, Den Islamiske Republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning