Punkt af interesse nær ved 35.689198, 51.388974

Åben kort
Lokal tid:
16:07:33

Tehran Peace Museum

Tehran, District 12, North Gate, City Park (Park e Shahr), Fayyazbakhsh
museumLæs mere

Biomedical Engineering Department

Tehran, District 6, Hafez Avenue
point_of_interestLæs mere

Tehran Grand Hotel

Tehran, ابتدای پلاک 391, Shahid Motahari Street
lodgingLæs mere

Bahman Cultural Center

Nazi Abad, Tehran
point_of_interestLæs mere

Melli Bank

Tehran, District 11, Enghelab Street
bankLæs mere

Bank Mellat

Tehran, Keshavarz Boulevard
bankLæs mere

Mellat Bank ATM

Tehran, District 6, Shahid Gomnam Street
atmLæs mere

Ashtaad Creative Solutions

Tehran, Flat 5, 3rd Floot, No. 29, Shahid Gomnam Street
point_of_interestLæs mere

Bank-e-Melli Iran Hospital

Tehran, خیابان کوچه شیروانی, جمهوری
hospitalLæs mere

Embassy of The United kingdom

Tehran, Ferdowsi Avenue 198
embassyLæs mere

Maskan Bank

Tehran, District 11, بین خیابان رازی و خارک پلاک 1024, Enghelab Street
bankLæs mere

Statistical Center of Iran

Tehran, Corner Rahi Mo'ayyeri - No. 1, Fatemi
point_of_interestLæs mere

Sepehr S. T. Co. Ltd.

Tehran, 4th Floor, No. 31, , Fatemi Ave., Kaj
point_of_interestLæs mere

Sharif Technology Center Number 2

Tehran, Qasemi Street
universityLæs mere

Rudaki Hotel

Tehran, Shirzad, No. رازي
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Iran, Den Islamiske Republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning