Szkoła w Iran, Islamska Republika

Otwórz mapę
Czas lokalny:
15:08:58

مهد وپیش دبستانی پردیس

Tehran
schoolCzytaj więcej

شرکت کامپیوتری فنی کوهستان

Tehran
schoolCzytaj więcej

High School Culture

District 4, Tehran
schoolCzytaj więcej

مرکز زبان های خارجی دانشگاه افسری امام علی

District 11, Tehran
schoolCzytaj więcej

Tabarestan طبرستان

Sardroud, EmamKhomeini, Ziraksima
schoolCzytaj więcej

Alrqyh train Fatemeh (PBUH)

District 11, Tehran
schoolCzytaj więcej

Nezam High School

Tehran, Pasteur Street
schoolCzytaj więcej

مجتمع آموزشی جماران

Tehran
schoolCzytaj więcej

Ahang Kindergarten

Tehran, District 11, خیابان کارگر جنوبی میدان پاستور میدان حر
schoolCzytaj więcej

Jamaran Educational Complex

Tehran, Ekhtiyariyeh, No.7, Moradi St, after University, Imam Khomeini Ave, Imam Ali
schoolCzytaj więcej

دبیرستان نمونه دولتی دخترانه دوره اول شایسته

Tehran, Kamali Street
schoolCzytaj więcej

High School Bentolhoda

Tehran, Kashan Street
schoolCzytaj więcej

دبيرستان شهيد كدخدايي منطقه ١١

Tehran, Iran
schoolCzytaj więcej

Kadkhodaei school

Tehran, Azhideh Street
schoolCzytaj więcej

دبیرستان شهید کدخدایی دوره اول

Tehran
schoolCzytaj więcej

مدرسه ی حضرت مهدی (عج)

District 11, Tehran
schoolCzytaj więcej

Eil Beygi Boys' Elementary School

District 11, Tehran
schoolCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie w Iran, Islamska Republika

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy